VVM-tilladelse – landanlæg til færge- og godshavn

Tilladelsen omfatter etablering af landanlæg til en ny færgeterminal med henblik på flytning af den eksisterende færgeterminal fra Pier 3 til Østhavnen. Endvidere omfatter tilladelsen forlængelse af Østhavnsvej frem til færgeterminalen og mulighed for at etablere landanlæg til en Roll-On/Roll-Off-terminal i tilknytning til færgeterminalen.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som bl.a. har til formål at sikre gennemførelse af  foranstaltninger, der kan afhjælpe projektets miljøpåvirkninger.

VVM-tilladelsen kan hentes som PDF-fil - klik her

Desuden kan VVM-redegørelsen m.v. ses på hjemmesiden Færge- og Godshavn ved Østhavnsvej, Aarhus Havn - klik her

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Planafdelingen på tlf. nr. 4185 9841.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.