Udledningstilladelse for overfladevand fra Godsbanearealerne til Aarhus Å via udløb PU58

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 26. februar 2018.

Søgsmålsfristen udløber den 25. Juli 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.