Tilladelse til udledning af overfladevand til Brabrand Sø fra udløb MU38, i forbindelse med lo-kalplan 833

se afgørelsen (åbner i nyt vindue).

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 06. juli 2018

Søgsmålsfristen udløber den 9. juli 2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.