Tilladelse til nedsivning af overfladevand og udledning af overfladevand til Brabrand Sø

Se afgørelsen

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 11-03-2019.

Søgsmålsfristen udløber den 12-08-2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik & Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.