Revideret udledningstilladelse for overfladevand til Egå via udløb CU67 i forbindelse med separatkloakeringen Gammel Skejby

Se afgørelsen

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 09. januar 2019.

Søgsmålsfristen udløber den 09 juni. 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik & Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.