Tilladelse udledning af overfladevand til Koldkær Bæk fra ARGO food park via udløb CU68A i forbindelse med Lokalplan 1025 og 946

Se afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:
Klagefristen udløber den 11-09-2018.
Søgsmålsfristen udløber den 11-02-2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi,  miljoeogenergi@aarhus.dk, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.