Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

Aarhus Kommune er i gang med planlægningen af næste etape af Aarhus Ø – Indre Aarhus Ø. Der er nu udarbejdet forslag til udviklingsplan samt en miljøvurdering af udviklingsplanen.

Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

 Høringsmaterialet består af

Materialet er vedhæftet nærværende skrivelse og kan ligeledes ses på www.aarhus.dk/aarhusø  

Mindretalsudtalelse

Forslaget til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er fremlagt i offentlig høring med følgende mindretalsudtalelser:

Dansk Folkeparti ønsker ikke etablering af erhvervsbyggeri på området ved ”hængslet”, da vi støtter fællesrådets ønske om et grønt område på pladsen. Vi mener ikke, støjen er et større problem end det, man oplever ved f.eks. Rådhusparken, der netop opleves som et beroligende åndehul i en larmende byzone. Vi ønsker ”hængslet” omdannet til netop et åndehul, uanset om der bliver støj eller ej.”

Enhedslisten ønsker, at udviklingsplanen for Aarhus Ø også sikrer, at der skabes plads til et åbent areal (grønt åndehul) i starten af området. Ligeledes ønsker vi at bevare oprindelige bygninger, eller som minimum en, der evt. kan huse Havnens Perle og Søfartsmuseet

Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper tilsluttede sig mindretalsudtalelsen fra Enhedslisten.

Offentligt møde

I forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til udviklingsplanen og den tilhørende miljøvurdering afholdes borgermøde om udviklingsplanen.

Tirsdag den 11. december kl. 17.00 – 19.00 i Turbinehallerne

Tilmeld dig mødet her 

Vi hører gerne din mening

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Bolig og Projektudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, eller på e-mail: boligogprojektudvikling@aarhus.dk senest den 23. januar 2019. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planerne. Skriv venligst ’Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø’ samt afsendernavn og adresse på brev eller mail.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at udviklingsplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der i henhold til § 32 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til udviklingsplan.