Forudgående offentlig høring

Aarhus Kommune planlægger at udvide Storcenter Nord med butikker, biograf og boliger. Grundejeren foreslår bl.a. at udvide centeret med en dagligvarebutik og 15 mindre butikker, at etablere en ny biograf med 6 sale med plads til ca. 630 gæster samt at opføre ca. 175 boliger i forskellige størrelser.

Debatoplægget kan ses her

Det kan også ses på Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1

Dine muligheder

Aarhus Kommune vil gerne høre din mening om den fremtidige planlægning for området. Har du ideer og forslag, er du velkommen til at sende dem til os inden høringsfristen udløber .

Ideér og forslag sendes senest den 10. august 2018 til:

Email: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Eller post:

Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

(Skriv venligst afsendernavn og adresse på brev eller mail)

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

 

Kontaktperson:

Mathias Thinggård Brovall (tlf. 51 95 55 41)