Ny by ved Lisbjerg etape 1 - Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017

På baggrund af Udviklingsplan for Lisbjerg samt etapeplan for etape 1 er dette kommuneplantillæg udarbejdet.

Aarhus Kommunes vision for Lisbjerg er at skabe en by, hvor nye, levende byområder sammen med den eksisterende landsby udvikler sig som variationer over et enestående bakkelandskab og med storslåede udsigter over Aarhus og Aarhusbugten.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 51 her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 2. august 2019. Efter den offentlig høring vil de indkomne synspunkter blive vurderet og indgå i byrådets endelige beslutning.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering. Eftersom der er udarbejdet en Miljørapport i forbindelse med Udviklingsplan for Lisbjerg samt etapeplan for etape 1 der indeholder samme krav til miljøvurdering, er det vurderet at der ikke udarbejdes en ny Miljørapport.