Bekendtgørelse om vejudlæg af 05.10.2018

Aarhus Kommune har i henhold til Privatvejslovens § 27, stk. 1, godkendt følgende vejudlæg: 

Hejredalsvej 144
Matr.nr. 7ø
Brabrand By, Brabrand
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1538

Nærmere oplysninger om udlæggene kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Energi, Byggeri Juridisk Service, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J

Telefon 8940 2504 eller 8940 2505.
E-mail Byggeri-Juridisk@mtm.aarhus.dk

Klagevejledning
Eventuel klage over kommunens afgørelse kan sendes til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K
E-mail vd@vd.dk

Vejdirektoratet skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dato hvor annoncen er offentliggjort.