Ansøgning om delvis nedrivning af bevaringsværdig ejendom ved Randersvej i Aarhus N

Du kan via linket søge oplysninger om bevaringsværdien for ejendommen.

Søg efter fredede og bevaringsværdige bygninger

Indsigelsesfrist

Har du bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan du sende dem til Byggeri, Plan og Miljø, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk

Dine bemærkninger skal være Byggeri i hænde senest tirsdag den 6. november 2018.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.

Foto Randersvej 69