Bekendtgørelse om vejudlæg af 14.06.2019

Aarhus Kommune har i henhold til Privatvejslovens § 27, stk. 1, godkendt følgende vejudlæg:

Sabrovej 38
Matr.nr. 18a
Sabro By, Sabro
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1560

Nærmere oplysninger om udlæggene kan fås ved henvendelse til Plan, Byggeri og Miljø, Byggeri Juridisk Service, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.
Telefon 8940 2504 eller 8940 2505. E-mail Byggeri-Juridisk@mtm.aarhus.dk

Klagevejledning
Eventuel klage over kommunens afgørelse kan sendes til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K E-mail vd@vd.dk

Vejdirektoratet skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dato hvor annoncen er offentliggjort.