Afgørelse om godkendelse af nedrivning af bevaringsværdigt enfamiliehus i Aarhus N.

Bygningen er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen med bevaringsværdi 4. Enfamiliehuset og tilhørende udhus ønskes nu nedrevet som led i opførelsen af ny etageboligbebyggelse. 

Aarhus kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen. Se afgørelsen her