Afgørelse om godkendelse af nedrivning af bevaringsværdigt enfamiliehus på Randersvej 109, 8200 Aarhus N

Bygningen er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen med bevaringsværdi 4. Enfamiliehuset med tilhørende carport ønskes nu nedrevet som led i opførelsen af ny etageboligbebyggelse. 

Aarhus kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen se afgørelsen her