Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig beboelsesejendom i Ormslev By, Viby J

Du kan via linket søge oplysninger om bevaringsværdien for ejendommen.

Søg efter fredede og bevaringsværdige bygninger

Indsigelsesfrist

Har du bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan du sende dem til Byggeri, Center for Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk

Dine bemærkninger skal være Byggeri i hænde senest mandag den 12. august 2019.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.