Bekendtgørelse om vejudlæg af 10. juli 2018

Aarhus Kommune har i henhold til Privatvejslovens § 27, stk. 1, godkendt følgende vejudlæg:

Valdemarsgade
Matr.nr.
245b Marselisborg, Århus Grunde
Udlæg af privat fællessti
Udlæg nr. 1530

Kalkværksvej
Matr.nr.
1d Århus Bygrunde
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1531

Studsgade
Matr.nr.
1050a Århus Bygrunde
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1532

Skovgaardsgade 11
Matr.nr.
2202b Århus Bygrunde og
845q Marselisborg, Århus Grunde
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr.  1533

Ildervej
Matr.nr.
19k Skåde By, Skåde
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1534 

Gammel Østergårdsvej
Matr.nr.
8i Malling By, Malling
Udlæg af privat fællesvej
Udlæg nr. 1535

Nærmere oplysninger om udlæggene kan fås ved henvendelse til Center for Miljø og Energi, Byggeri Juridisk Service, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J

Telefon 8940 2504 eller 8940 2505.

E-mail Byggeri-Juridisk@mtm.aarhus.dk

Klagevejledning
Eventuel klage over kommunens afgørelse kan sendes til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K
E-mail vd@vd.dk

Vejdirektoratet skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dato hvor annoncen er offentliggjort.