Borgermøde om ændret planlægning langs Nordre Strandvej

Torsdag den 25. oktober 2018 fra kl. 17:00 – 19:00 i aulaen på Strandskolen, Nellikevej 1 i Risskov.

Invitation til borgermøde - klik her

Tilmelding på tilmeldarrangement@aarhus.dk senest d. 23. oktober 2018

Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 samt forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 - klik her