Borgermøde om Solbjerg Byport

På borgermødet vil Aarhus Kommune fortælle om de foreløbige planer, og der vil blive mulighed for at deltage i en workshop, hvor du kan bringe dine tanker og ideer i spil.

Invitationen kan ses her

Der vil være let forplejning på borgermødet.

Tilmelding skal ske senest den 16. november 2018 på mail tilmeldarrangement@aarhus.dk