Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus Kommune (FSAA)

Vores formål er at varetage skolebestyrelsernes interesser i forhold til, hvad der har betydning for folkeskolerne i Aarhus.

  • at drøfte og vurdere forholdene
  • at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne
  • at arbejde for en styrkelse af niveauet i folkeskolerne i Aarhus

Vores vision er at gøre folkeskolen til et attraktivt alternativ til privatskoler for både elever og medarbejdere.

Vi har blandt andet beskæftiget os med:

  • Inklusion, skolestruktur, arbejdstidsaftale og folkeskolereformen
  • Publikationen Godt Skoleliv (kan downloades på siden)
  • Forældresamarbejdet i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse
  • Skolebestyrelsernes indflydelse lokalt, herunder RULL-projektet
  • Gode specialundervisningstilbud
  • Gennemskuelige økonomiske vilkår
  • IT-indsatsen på skolerne, hvor vi ønsker niveauet højnet

FSAA har desuden én plads i Brugerrådet for det Koordinerende Kørselstilbud.

Godt Skoleliv

Bestyrelsen i FSAA
Formand
Charlotte Jacobsen, Engdalskolen, chajac62@gmail.com

Næstformand
Lene Anhøj, Bakkegårdsskolen, lene.anhoj@gmail.com

Dorthe Vestergaard Borgkvist, Næsthøjskolen
Kim Bakholdt, Skødstrup Skole

Suppleanter
Abdi-Rahman Mahmud Lidle, Møllevangskolen
Tine Andresen, Mårslet Skole

Tilforordnede
Elsebeth Pii Svane, tidl. Vejlby Skole og formand, elsebeth_pii_svane@hotmail.com
Helge Ratzer, tidl. Samsøgades Skole
ÅFO repræsentant (deltager i bestyrelsesmøderne)