Ønsker du at etablere, ændre eller nedlægge en overkørsel?

OBS! Inden du udfylder formularen, skal du læse denne vejledning, da der ellers kan opstå fejl i din ansøgning.

Ansøger

Ansøger

Ejer af ejendommen

Ejer af ejendommen

Stedfæstelse

Stedfæstelse

Find oplysninger om ejerlaugskode og matrikelnummer på www.ois.dk.
Beskrivelse

Beskrivelse

Fx 4,2 m.
Der skal vigtige argumenter til for at få godkendt en ansøgning om en overkørsel bredere end 6 meter.
Det er vigtigt, at der som minimum uploades en tegning eller en skitse, der beskriver størrelsen og placeringen af det konkrete projekt. Andre relevante dokumenter såsom fuldmagter, regninger, tilbud og lign. kan også vedhæftes.
Bemærk at det kræver rigtig gode argumenter at få tilladelse til en ekstra overkørsel til en privat ejendom.

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Matrikelnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 8940 4400
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

OBS! Inden du udfylder formularen, skal du læse denne vejledning, da der ellers kan opstå fejl i din ansøgning.

Ansøger

Ansøger

Ejer af ejendommen

Ejer af ejendommen

Stedfæstelse

Stedfæstelse

Find oplysninger om ejerlaugskode og matrikelnummer på www.ois.dk.
Beskrivelse

Beskrivelse

Der skal vigtige argumenter til for at få godkendt en ansøgning om en overkørsel bredere end 6 meter.
Det er vigtigt, at der som minimum uploades en tegning eller en skitse, der beskriver størrelsen og placeringen af det konkrete projekt. Andre relevante dokumenter såsom fuldmagter, regninger, tilbud og lign. kan også vedhæftes.

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Matrikelnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 8940 4400
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

OBS! Inden du udfylder formularen, skal du læse denne vejledning, da der ellers kan opstå fejl i din ansøgning.

Ansøger

Ansøger

Ejer af ejendommen

Ejer af ejendommen

Stedfæstelse

Stedfæstelse

Find oplysninger om ejerlaugskode og matrikelnummer på www.ois.dk.
Beskrivelse

Beskrivelse

Det er vigtigt, at der som minimum uploades en tegning eller en skitse, der beskriver størrelsen og placeringen af det konkrete projekt. Andre relevante dokumenter såsom fuldmagter, regninger, tilbud og lign. kan også vedhæftes.

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Matrikelnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 8940 4400
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

OBS! Inden du udfylder formularen, skal du læse denne vejledning, da der ellers kan opstå fejl i din ansøgning.

Ansøger

Ansøger

Ejer af ejendommen

Ejer af ejendommen

Stedfæstelse

Stedfæstelse

Find oplysninger om ejerlaugskode og matrikelnummer på www.ois.dk.
Beskrivelse

Beskrivelse

Husk at skrive den fulde dato og årstal fx "08.03.2010"
Husk at skrive den fulde dato og årstal fx "08.03.2010"
Ved flere midlertidige overkørsler skriv da: 1. overkørsel: 3,2 m. 2. overkørsel: 4,5 m. osv.
Det er vigtigt, at der som minimum uploades en tegning eller en skitse, der beskriver størrelsen og placeringen af det konkrete projekt. Andre relevante dokumenter såsom fuldmagter, regninger, tilbud og lign. kan også vedhæftes.

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Matrikelnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 8940 4400
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

 1. Hvis din overkørsel er maksimalt 6 meter bred, skal du ansøge via Byggeri. Du skal altså ikke bruge formularene på denne side, da Teknik og Miljø ikke sagsbehandler overkørsler i denne bredde.

 2. Hvis overkørslen er over 6 meter bred skal der ansøges via Teknik og Miljø i en af de ovenstående formularer. Som udgangspunkt er overkørsler over 6 meter kun forbeholdt erhverv, så der skal meget gode argumenter til for ændre på den praksis.
 • En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund.
 • Efter en konkret vurdering kan Drift og Anlæg give tilladelse til én overkørsel per parcel. Hvis du ønsker flere overkørsler, skal der ligge væsentlige argumenter til grund. En ekstra overkørsel til brug for parkering af campingvogn, trailer, båd eller lignende anses ikke for en væsentlig grund. Ligesom det heller ikke anses for en væsentlig grund, at anlægge/udvide overkørsel til stiareal, cykler, barnevogne eller lignende.
 • Overkørsler må have en bredde af op til 6 meter. Drift og Anlæg kan, ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk synspunkt, i visse tilfælde forlange, at overkørslen skal være smallere.
 • Der må ikke etableres overkørsler, overgange og tilslutninger for veje og stier til offentlig vej eller privat fællesvej uden vejbestyrelsens (Drift og Anlæg) tilladelse. Hvis du ønsker at etablere, flytte eller nedlægge en overkørsel, overgang eller tilslutning, skal du derfor søge om en tilladelse. Etablering af overkørslen betales af ejeren af ejendommen.
 • Hvis en overkørsel flyttes uden tilladelse, kan Center for Byens Anvendelse pålægge ejeren af ejendommen at flytte overkørslen til den oprindelige placering. Hvis flytningen har resulteret i, at der er sket skade på overkørselsarealet, kan Center for Byens Anvendelse desuden komme med et erstatningskrav.

Du skal være opmærksom, hvis der er tale om en overkørsel i forbindelse med en udstykning:

 • Ved udstykninger gælder, at hver ny overkørsel til en parcel skal tillades i henhold til øvrig information her på siden.
 • Ved udstykninger, hvor en eller flere parceller skal anvende en eksisterende privat fællesvej, skal udstykkeren indhente vej-ret fra ejeren af den private fællesvej.
 • Ved etablering af en overkørsel til en anden vej, gade eller lignende, kan det betyde, at der skal ændres på adressen.
 • Ved udstykninger, hvor der udlægges en ny adgangsvej, skal der fremsendes et teknisk vejprojekt til Drift og Anlæg til godkendelse, før vejen og dens overkørsel til anden vej (offentlig eller privat fællesvej) anlægges.