Anmeldelse af en skade til Aarhus Kommune skal være skriftlig og indeholde oplysninger om skadestedet, tidspunktet for uheldet, dokumentation for skaden (for eksempel i form af et billede) samt en beskrivelse af, hvad der skete. Du kan anmelde en skade ved at udfylde formularen herunder.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi forholdene på stedet, og oplysningerne sendes til Forsikringsservice, der træffer afgørelse om, hvorvidt du har krav på erstatning.

Fx 03.08.2010
Beskrivelsen skal være udførlig. Skitse kan vedhæftes i feltet nedenfor.
Fx 03.08.2010
Beskrivelsen skal være udførlig. Vedhæft eventuelt bilag eller foto i feltet nedenfor.

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Mobilitet, Anlæg og Drift
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.