Ønsker du fartdæmpning på din private fællesvej?

Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du sender din ansøgning til kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

Det er altid grundejernes ansvar at få udarbejdet tegninger og ansøge kommunen, ligesom grundejerne selv betaler omkostningerne til en eventuel rådgiver samt udførelse af foranstaltningerne.

Vejprojektet må først igangsættes, når kommunen har givet tilladelse.

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 89404900
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Vi anbefaler, at du læser ’Tjekliste’ og ’Ansøgningsvejledning' og gennemgår materialet sammen med de øvrige grundejere på din vej, så der gives samtykke til projektet inden ansøgningen sendes til kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

 

Information inden du sender din ansøgning