Ønsker du en overkørsel?

Ansøger

Ansøger

Ejer af ejendommen

Ejer af ejendommen

Stedfæstelse

Stedfæstelse

Find oplysninger om ejerlaugskode og matrikelnummer på www.ois.dk.
Beskrivelse

Beskrivelse

Udfyldes kun hvis der allerede er en overkørsel.

Samtykke

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Matrikelnummer

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Drift og Anlæg
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 89404900
E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Drift og Anlæg giver tilladelse til én overkørsel per parcel. Hvis du ønsker flere overkørsler, skal der ligge væsentlige argumenter til grund. En ekstra overkørsel til brug for parkering af campingvogn, trailer, båd eller lignende anses ikke for en væsentlig grund. Ligesom det heller ikke anses for en væsentlig grund, at anlægge/udvide overkørsel til stiareal, cykler, barnevogne eller lignende.
 
Overkørsler må have en bredde af op til 6 meter. Drift og Anlæg kan, ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk synspunkt, i visse tilfælde forlange, at overkørslen skal være smallere.

Du skal være opmærksom, hvis der er tale om en overkørsel i forbindelse med en udstykning:

  • Ved udstykninger gælder, at hver ny overkørsel til en parcel skal tillades i henhold til øvrig information her på siden.
  • Ved udstykninger, hvor en eller flere parceller skal anvende en eksisterende privat fællesvej, skal udstykkeren indhente vej-ret fra ejeren af den private fællesvej.
  • Ved etablering af en overkørsel til en anden vej, gade eller lignende, kan det betyde, at der skal ændres på adressen.
  • Ved udstykninger, hvor der udlægges en ny adgangsvej, skal der fremsendes et teknisk vejprojekt til Drift og Anlæg til godkendelse, før vejen og dens overkørsel til anden vej (offentlig eller privat fællesvej) anlægges.