Info om parkeringskontrol

Parkeringsafgift

Ulovlig parkering sanktioneres med parkeringsafgifter, som udstedes af kommunens cityassistenter. Parkeringsafgiften er ikke en bøde, men en kontrolafgift som personer, der ikke overholder de givne regler for parkering, bliver pålagt. 

Parkeringsafgifterne tjener blandt andet sit formål:

  • I beboelsesområder, så uvedkommende ikke kan foretage langtidsparkering
  • I forretningsområder, så kunder kan få adgang til butikkerne,
  • På standsningsforbudsområder, så trafikken kan glide uden gener
  • Foran ind- og udkørsler, så grundejeren til hver en tid kan komme til sin indkørsel

 

Parkering i tal

Parkeringsafgiften er på 510 kr. og er fritaget for moms. Kommunens overskud på parkeringskontrol er begrænset. Det er budgetteret til cirka 2,5 mio. kr. om året, og Byrådet har besluttet, at pengene skal gå til den kollektive trafik. 

Klager over parkeringsafgifter foregår via Aarhus Kommunes klagesystem. Du er desuden altid velkommen til at kontakte Parkering, hvis du har spørgsmål til parkeringskontrollen eller en p-afgift.

I medfør af Færdselslovens §92, stk. 1, nr. 1, Lov om offentlige veje §107, stk. 2, og Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap §11, stk. 1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke af Østjyllands Politi følgende:

§1. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§2. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne med videre) må ikke parkeres i mere end 12 timer.

Stk. 2. Campingvogne må herudover ikke parkeres på havneområdet i Aarhus.

Stk. 3. Påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres inden for tættere bebygget område i de byområder, der er afgrænset af en E 55 tavle med teksten Aarhus, Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg, i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

Stk. 4. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kilo (lastbiler, varebiler, busser med videre) må ikke parkeres inden for tættere bebygget område i de byområder, der er afgrænset af en E 55 tavle med teksten Aarhus, Lystrup, Elsted, Egå, Skæring, Brabrand og Tranbjerg, i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

§3. I områder, hvor der ved skiltning er angivet betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende område. Parkeringsperioden kan forlænges, hvis der betales herfor. Der kan dog aldrig anvendes mere end én gyldig parkeringsbillet ad gangen.

Stk. 2 Parkeringsbilletten skal anbringes synligt umiddelbart inden for forruden og skal tydeligt kunne læses udefra.

Stk. 3. En gyldig parkeringsbillet kan benyttes til flere parkeringer inden for samme takstområde. En gyldig parkeringsbillet kan også overdrages til og benyttes af andre parkanter.

§4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. marts 2014. Samtidig ophæves politibekendtgørelse om parkering i Aarhus Kommune af 1. november 1991.