Abonnementsordninger til de kommunale parkeringsanlæg

Det er muligt at købe abonnement på månedsbasis til parkering i følgende offentlige parkeringsanlæg:

Offentlige parkeringsanlæg

Du kan klikke på de enkelte parkeringsanlæg, hvis du ønsker et kort over deres placering samt ind- og udkørselsforhold.

I hvert anlæg er der et begrænset antal pladser, som fastsættes ud fra den ledige kapacitet i anlæggene. Der er ikke mulighed for at få reserverede pladser, og der er derfor ikke nogen pladsgaranti.

OBS: Kalkværksvej

Fra den 1. januar 2019 og ca. 6 måneder frem vil der være betydelige udfordringer med parkeringspladsen på Kalkværksvej, da Aarhus Varme skal nedlægge nye fjernvarmerør.

Derfor vil en del p-pladser på forskellige tidspunkter i denne periode blive nedlagt.

Der kommer mere information senere.

Prisen er 965 kr. per måned med undtagelse af Kalkværksvej, hvor prisen er 300 kr. per måned (beløbene er momsfrie). 

Læs mere om abonnementsvilkårene

Der er jævnligt ledige P-pladser til udlejning på følgende adresser:

  • Steen Billes Torv
  • Ingerslevs Plads
  • Johan Baunes Plads
  • Tøndergade 96
  • Vesterbro Torv 15

Kontakt Lone Staley på telefon 8940 2487 eller mail lost@aarhus.dk for ledige p-pladser. Hvis din henvendelse drejer sig om Johan Baunes Plads bedes du i stedet kontakte Susanne Bech på telefon 8940 2055 eller mail besus@aarhus.dk.