Du kan få omsorgstandpleje, hvis du er tilknyttet et plejehjem eller lokalcenter, eller hvis du har nedsat evne til at klare den daglige tandbørstning samt mundhygiejne.

Hvis du kan behandles på almindelige handicapvenligt indrettede tandklinikker, eller du kan benytte de eksisterende tandplejetilbud - men har fravalgt det af sociale eller andre grunde - er du ikke berettiget til omsorgstandpleje. Hvis du ikke ved egen hjælp kan komme over i tandlægestolen, er du ikke i sig selv omfattet af omsorgstandpleje. Egen tandlæge kan evt. vejlede dig om andre muligheder.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning.

De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

Du skal ansøge om omsorgstandpleje via skemaet herunder. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til os.

Send det udfyldte ansøgningsskema til vores digitale postkasse

eller: Sundhed og Omsorgslinjen, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J.

  • Forebyggende og vedligeholdende behandling, evt. af henholdende karakter.
  • Almen og individuel forebyggelse inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om og instruktion i tandpleje til den enkelte borger og til relevant omsorgspersonale.
  • Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, så de bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.
  • Nødvendig protesebehandling.
  • Regelmæssige tilsyn efter behov.
  • Undersøgelser og behandlinger sker fortrinsvis i borgerens hjem eller på plejecenter/plejehjem eller lokalcentret og vil være mest muligt tilpasset den enkeltes behov og ønsker.
  • Tandarbejde, der ikke kan udføres i dit hjem, kan tilbydes i tandplejens klinik, som er indrettet til de særlige behov. Her er bl.a. personlift.
  • Tandplejen kan dog ikke tilbyde hjælp, hvis du har behov for at blive forflyttet. Så skal der være en hjælper til stede.
  • Særligt tandarbejde, der ikke kan udføres hos borgeren eller i tandplejens klinik, kan foregå på en klinik i Viborg. Her er bl.a. mulighed for narkosebehandling.

Der er en egenbetaling, som betales én gang årligt via pensionen. Beløbet i 2019 er 530 kr. Beløbet reguleres én gang årligt.

Du kan søge om hel eller delvis dækning af udgifterne til omsorgstandpleje ved Pensionskontoret. Læs mere på borger.dk

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ’Danmark’, har du mulighed for at få tilskud til egenbetalingen.

Du skal selv sørge for evt. transport til omsorgstandpleje, og du skal selv betale udgiften.

Handicapkørsel kan benyttes til omsorgstandpleje. Ved handicapkørsel er der mulighed for, at du kan tilkøbe brug af trappetjener.

Der er mulighed for at søge dækning af udgifterne til transport via personligt tillæg i Ydelsescentret i Beskæftigelsesforvaltningen eller som nødvendig merudgift i Voksen Handicap i Socialforvaltningen.

Du kan kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00 alle hverdage mellem kl. 8 og 15.