Vi er et sundhedsfagligt tilbud, som består af:

  • Behandling med substitutionsmedicin (subutex, suboxone og metadon)
  • Indsats i forhold til somatiske sygdomme (screening af hepatitis, tilbud om gratis prævention, opfølgning med kontrolbesøg og lægeordineret medicin).

Indsatsen varetages af sundhedsprofessionelle som social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Ordination, opstart og opfølgning med substitutionsbehandling varetages af sociallæger på centret.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Rådgivning i Misbrugsbehandlingen. Vi følger Misbrugsbehandlingens åbnings- og telefontider.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter Sundhedslovens § 142.