Vi tilbyder trygge omgivelser og hjælp ved en eventuel overdosis samt råd og vejledning om, hvordan du indtager stoffer med mindst risiko for skader. Vi vil også forsøge at motivere dig til at komme i behandling for dit misbrug.

Vi har ansat to sociale viceværter, som færdes og er synlige i området. De skal neddæmpe de ulemper, der kan være i området på grund af stofindtagelsesrummet. De arbejder tæt sammen med personalet i stofindtagelsesrummet, dem der bruger rummet, gadeplansarbejdere og de forretningsdrivende.

Stofindtagelsesrummet ligger hos Kirkens Korshær på Nørre Allé, og det drives i et samarbejde med dem.

Adgang til tilbuddet

Du kan frit benytte stofindtagelsesrummet.