Du kan få to anonyme samtaler.

Sammen med dig finder vi ud af, hvilket tilbud, de er bedst for dig og henviser dig, hvis tilbuddet kræver det. Vi kan også indstille dig til behandling med substitutionsmedicin og en psykiatrisk eller psykologisk udredning og sparring. Det sker i samarbejde med Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri (Region Midtjylland) og på baggrund af screeninger for psykiske sygdomme.

Vi har mange samarbejdspartnere, og vi bygger bro til andre, der kan tilbyde sociale ydelser og afklaring af jobsituationen. Vi følger også op undervejs i behandlingsforløbet.

Adgang til tilbuddet

Du er velkommen til selv at kontakte os.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.