Tilbuddet er til dig, der har særligt brug for psykosocial og sundhedsfaglig støtte, forbedring af boligforhold, helbred, socialt netværk og økonomi. Vi har fokus på brobygning og samarbejde med andre relevante instanser.

Tilbuddets indhold

Vi har samværstilbud med fælles aktiviteter og fællesspisning tre gange om ugen.

Vi bygger bro til og samarbejder med andre relevante instanser. Vi har sundhedsfagligt personale, som sikrer, at du bliver i et stabilt medicinsk forløb og støtter dig i øvrige sundhedsproblemer med brobygning til sundhedsvæsnet.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Misbrugsbehandlingen.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.