Borgere med stofmisbrug, og som sprøjter sig direkte i årerne, kan komme i behandling med heroin eller metadon. Ordinationen foretages af den behandlingsansvarlige læge.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Misbrugsbehandlingen. Tilbuddet er en del af Kontakthuset.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter sundhedslovens § 142.