Vi støtter dig i at bruge sundhedssystemet og giver dig basal sygepleje, sundhedsfaglig støtte og vejledning.

Tilbuddets indhold

Vi tilpasser støtten til dine behov.

Den sundhedsfaglige støtte omfatter:

  • Lettere sygeplejeopgaver som sårpleje, konsultationssamtaler og basale helbredsundersøgelser
  • Etablering af kontakt til fx læger og sygehuse eller socialfagligt personale
  • Støtte og følgeskab til behandlingsforløb, hvis der er behov for det
  • Forberedelse til indlæggelser og anden behandling samt opfølgning
  • Vejledning om kost, livsstil, sundhed og sundhedstilbud
  • Udlevering af ikke-lægeordineret prævention og information om gratis prævention.

Adgang til tilbuddet

Du møder bare op i klinikken.