Vi har gruppebehandling og individuel behandling, fx hashgrupper, støttende og motiverende samtaler, akupunktur, socialt understøttet medicinsk behandling, ambulant nedtrapning og dobbeltdiagnose indsats.

I behandlingen kan vi inddrage konsulentbistand fra vores psykolog og psykiatere, vi har tilknyttet.

Vi har også en familieorienteret misbrugsbehandling, hvor der også tages højde for misbrugets påvirkning på familielivet. Behandlingen tager udgangspunkt i kognitive metoder og en helhedsorienteret, relationspædagogisk tilgang, som primært foregår i individuelle samtaler.

Vi samarbejder med familierådgiveren, hvis der er en familiesag tilknyttet den borger, der er i behandling hos os.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Rådgivning i Misbrugsbehandlingen. Vi er en afdeling (Behandlingsafdelingen) under Misbrugsbehandlingen og følger deres åbnings- og telefontider.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.