Alle selvhjælpsgrupper har en tilknyttet behandler, som er kontaktperson, men som ikke er til stede til møderne.

Inden opstart i en gruppe vil du blive inviteret til en samtale med den behandler, som er tilknyttet grupperne. Her kan du kan få mere information om grupperne, og herudover skal samtalen understøtte, at du kommer i en gruppe, hvor du føler dig godt tilpas.

Adgang til tilbuddet

Du er velkomne til at kontakte os, vi hører under alkoholbehandling.