Ved individuel samtale kommer du til samtale med en behandler. Samtalerne varer en time ad gangen.

I gruppebehandling er I ofte 5 - 8 personer i en gruppe, og der er typisk 2 gruppebehandlere i gruppen. Samtalerne varer typisk 2 - 3 timer ad gangen.

Mange oplever stor fordel ved at dele erfaringer med andre i samme situation.

Vi har følgende gruppebehandlingstilbud:

  • Borgere med alkoholafhængighed
  • Pårørendegrupper og opfølgningsgrupper for pårørende
  • Dobbeltfokusgrupper for borgere, der har andre problemer udover alkohol
  • Dagbehandling, fem ugers intensivt behandlingsforløb fire formiddage om ugen
  • Voksengrupper, børnegrupper og ungegrupper etableres efter behov til familier med børn under 18 år.

Adgang til tilbuddet

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.