Når der er alkoholproblemer i familien, påvirkes hele familien. Vi ved, at inddragelse af familien i alkoholbehandlingen har en positiv effekt på både alkoholvanerne og familielivet.

Vi har fokus på din og din families trivsel, og vi tilbyder som udgangspunkt individuelle samtaler eller familiesamtaler i familieteamet. Du har også mulighed for at deltage i andre aktiviteter i huset sideløbende med dit forløb i familieteamet.

Du kan inddrage din partner i samtalerne, og vi anbefaler ofte også, at du tager dine børn med til et par samtaler.

Adgang til tilbuddet

Du og din familie er velkomne til selv at kontakte os, vi hører under alkoholbehandling.