Den problemfyldte adfærd viser sig typisk ved at barnet er meget negativt, grænsesøgende og vredt, og som ofte slår, sparker, spytter eller skriger. Ofte får barnets adfærd det til at stå uden for sociale fællesskaber. Familier med børn med ADHD har ofte glæde af programmet, men barnet behøver ikke være diagnosticeret. PMTO står for Parent Management Training - Oregon.

Tilbuddets indhold

Vi tager udgangspunkt i, at forældrene er barnets vigtigste læremestre og fokuserer på jeres styrker og støtter jer i rollen som forældre.
Et PMTO-forløb består af samtaler og øvelser, og I får konkrete værktøjer til at skabe et mere positivt samspil i familien.
Vi arbejder med at gøre jer bedre til at:
  • Kommunikere positivt og tydeligt til jeres barn
  • Give jeres barn støtte og opmuntring, når han eller hun opfører sig positivt
  • Gennemføre milde, negative konsekvenser, når jeres barn bryder regler.
Udgangspunktet i forløbet er det enkelte barns situation. Vi arbejder derfor i et samspil mellem barnet, forældrene og andre vigtige personer i barnets hverdag.
Forløbet kan være et individuelt forløb eller et gruppeforløb og foregår på PMTO's adresse.

Individuelt forløb

Forældre og PMTO-terapeut mødes en gang om ugen til samtale og træning. Møderne varer en time, og forløbet tilpasses jeres familie. Et typisk forløb varer 20 - 30 møder.

Gruppeforløb

Gruppen mødes en gang om ugen. Møderne varer to timer, og forløbet varer cirka 14 møder.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til et forløb, kontakt Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.
Du kan også få 1 - 3 samtaler med en familieterapeut fra Børnecentret, kontakt Åben Anonym Rådgivning