Ungebehandlingen (MST)

Adfærdsproblemerne kan fx være:
  • Konflikter - hyppige skænderier med forældre, lærere og andre i den unges eget netværk
  • Aggression - aggressiv og voldelig adfærd enten over for fremmede, familie og/eller skole
  • Stikken af hjemmefra - bliver væk fra hjemmet i kortere eller længere perioder uden aftale
  • Kriminalitet - tyveri, røveri, vold, trusler og hærværk
  • Misbrug - alkohol, hash, kokain, amfetamin, lightergas og lignende
  • 'Dårligt selskab' - samvær med andre unge, som også har alvorlige adfærdsproblemer
  • Pjækkeri - hyppigt fravær eller hel udeblivelse fra skole
  • Psykiatriske diagnoser - fx ADHD, Tourette eller depression.
Det særlige ved MST er, at vi tager udgangspunkt i alle de "systemer" den unge er en del af, dvs. hele det netværk, der omgiver den unge (familie, venner, skole, politi osv.). Behandlingen foregår i samarbejde med forældrene i eget hjem og i lokalområdet. Ofte er der daglig kontakt mellem terapeuten og forældrene.
MST bygger på et gennemtestet behandlingskoncept. Alternativet til MST er ofte, at den unge anbringes uden for hjemmet, eller at familien tilbydes langvarig behandling.

Tilbuddets indhold

Den unge og familien bliver tilknyttet et MST-team, som består af en vejleder og 2-4 uddannede og trænede MST-terapeuter, som kommer hjem hos familien flere gange om ugen, efter behov. Terapeuten taler mest med forældrene, men vil en gang imellem meget gerne tale med den unge også.

Vi fokuserer på at udvikle forældrenes opdragelsesmæssige og relationelle færdigheder og give dem redskaber til at løse og håndtere problemerne med den unge - også på lang sigt.

Et MST-forløb varer normalt  3 - 5 måneder, dokumenteres systematisk hver eneste uge og følges op af supervision og konsultation. Der er tale om en intensiv behandling, hvor MST-teamet er tilgængeligt for forældrene alle døgnets timer, alle ugens dage.

Adgang til tilbuddet

Familien skal henvises til tilbuddet. Kontakt Familiecentret, se under "Kontakt".
Hvis du, som forælder, er i tvivl om MST er et tilbud for jer, kan du kontakte MST Danmark for flere oplysninger, se link under "Eksterne links".