Tilbuddets indhold

Det kan ske, at konflikter går så meget i hårdknude, at det er umuligt at tale om tingene. I den situation er det ofte en fordel, at der kommer en person udefra, der kan fungere som mægler.

En mægler er med til at styrke eller genskabe dialogen. En mægler er altid neutral og lytter til begge sider af en sag samtidig med, at mægleren arbejder fortroligt.

Vi arbejder henimod, at mæglingsforløbet ender med, at I underskriver en familiekontrakt, der beskriver de aftaler, I er blevet enige om.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises for at kunne deltage i tilbuddet. Det er Familiecentret eller Handicapcentret for Børn, som vurderer, om du kan få støtte.