Gå til hovedindhold

Æresrelaterede Konflikter

Koordineret og målrettet indsats for borgere, der vil forlade et miljø med kontrol og undertrykkelse.

Indhold

  Oplever du at én eller flere i din familie kontrollerer, hvad du laver, bestemmer hvem du må snakke med, eller hvem du skal giftes med? Bliver du udsat for trusler og/eller fysisk og psykisk vold? Er du bekymret for, at din familie vil sende dig ud af landet mod din vilje?

  Team for Æresrelaterede Konflikter tilbyder en koordineret og målrettet indsats for borgere, der er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

  Både drenge og piger, mænd og kvinder kan blive udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi tilbyder støtte til alle, der forhindres i at leve det liv, de ønsker - uanset alder, køn og etnicitet.

  Team for Æresrelaterede Konflikter består af fire konsulenter, som er organiseret under Center for Mestring.

  Indsatsens indhold

  Hos Team for Æresrelaterede konflikter, kan du få råd og vejledning. I samtalerne kommer vi ind på, hvilke muligheder der er for at få hjælp og støtte. Vi kan udarbejde risikovurderinger med det formål at øge din sikkerhed - også i akutte sager.

  Længden på forløbene varierer, det kommer an på dit behov. Vi kan også tilbyde psykologsamtaler og mentorstøtte mm.

  Fagpersoner kan også kontakte os for sparring. Vi kan være med til at kvalificere og koordinere arbejdet med borgere, der er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

  Sikkerhedskonsulentordningen for Region Midtjylland er placeret i teamet og kan bruges af fagfolk og borgere i hele regionen.

  Sådan får du adgang til indsatsen

  Du kan kontakte vores team i hverdage mellem 8-15. Har du akut brug for hjælp uden for dette tidsrum kan du kontakte RED Rådgivning eller politiet.

  Du kan kontakte os anonymt. Hvis du er under 18 år og vi får kendskab til forhold, der virker bekymrende, har vi pligt til at gå videre med bekymringen - fordi du har ret til en god og tryg opvækst.

  I indsatsen arbejder vi ud fra følgende definitioner:

  Æresrelaterede konflikter defineres, som konflikter, der opstår inden for nære familiære relationer eller i netværket, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket.

  Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder .

  Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens ære positivt eller negativt. Familien kan både omfatte den nære familie og den udvidede familie – også på tværs af landegrænser. Familiens ære skal således opretholdes både over for den etniske gruppe lokalt og transnationalt.

  Sidst opdateret: 15. august 2023

  Download