Skolen i Nørre Allé - CSV Aarhus

Undervisningens formål er at give hver enkelt kursist redskaber, færdigheder og viden, som kan være en hjælp til at mestre de problemer, der følger med at være psykisk sårbar. 
Undervisningen giver dig mulighed for at være sammen med andre mennesker og åbner muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, enten ved videre uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Adgang til tilbuddet

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte os for at få en indledende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan undervisningen kan hjælpe dig videre til job, uddannelse eller med din personlige udvikling. Din kontaktperson eller pårørende må også gerne kontakte os på dine vegne.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne.