Netværket - afklaring af job og uddannelse

Tilbuddet er til dig, der gerne vil have job eller uddannelse eller en afklaring af dine muligheder for fremtiden. Vi har også et tilbud særligt rettet mod unge. Vi samarbejder med Jobcentret.

Tilbuddets indhold

Gruppetilbud

Her arbejder vi ud fra metoden "socialt gruppearbejde". Deltagerne mødes i grupper à 7 - 8 deltagere én gang om ugen i 2 timer. Til hver gruppe er der 1 - 2 gruppeledere, og forløbet varer 16 uger. Der er grupper for afklaring af, uddannelse, job og fleksjob. Du kan deltage i et eller flere forløb.
Målet er, at du tager ansvar for dit liv, handlinger og forsørgelse. Du bliver afklaret i, om du er i stand til at planlægge og gennemføre et revaliderings-, arbejds- eller uddannelsesforløb.

Ungetilbud

Hvis du er 18 - 30 år gammel og  endnu ikke er kommet i gang med arbejde eller uddannelse på grund af psykiske problemer, kan vi hjælpe dig med at afklare dine færdigheder i forhold til job eller uddannelse.
Tilbuddet er et gruppeforløb, og gruppen har stor indflydelse på aktiviteterne. De skal blot holdes inden for temaerne relation og samvær, krop, kost og bevægelse, vidensdeling eller undervisning og praktisk arbejde.

Adgang til tilbuddet

Kontakt os via Visitationen på telefonnummer 41 85 85 42

Lovgrundlag

Tilbuddene drives efter serviceloven § 104