Netværksgrupper

Her kan du få støtte og udfordring i det tempo, du er klar til. Vi bruger gruppemetoden til at støtte hinanden og bruge den erfaring, der er i gruppen.
I gruppeforløbet kan du fx få støtte til:
  • At blive afklaret omkring beskæftigelse/uddannelse og fremtidig forsørgelse
  • At finde vej ind og ud af det offentlige system (sagsbehandlere, læge osv.)
  • At blive klogere på dig selv og dine vanskeligheder
  • At tænke nyt.

Tilbuddets indhold

Grupperne mødes én gang om ugen i 2 timer i et forløb, der varer 16 uger. Gruppeforløb starter i februar og september. Grupperne ledes af 2 gruppeledere, hvoraf den ene er ansat i Netværket, og den anden kan være en socialrådgiver fra et Jobcenter. 
Hvis du vil videre mere om tilbuddet, så kontakt:
Lene Pettersson, telefon 41 85 69 74, e-mail plt@aarhus.dk
Jeanette Jensen, telefon 41 85 69 71, e-mail jj@aarhus.dk

Adgang til tilbuddet

Du kan kontakte os via din sagsbehandler, mentor eller anden støtteperson eller selv ringe til vores Fælles Visitation på telefonnummer 41 85 85 42 og aftale tid til en visitationssamtale.

Lovgrundlag

Tilbuddene drives efter serviceloven § 104