Rehabiliteringsforløb for psykisk sårbare voksne

Forløbene har forskellig varighed, og du skal henvises til dem. Forløbene kan være elementer i en plan lagt i samarbejde med din rådgiver eller vejleder ved Jobcentret eller Uddannelse.
Vil du høre mere om disse forløb er du velkommen til at kontakte en visitator på telefon 41 85 85 42.