Kultur- og Kontaktsted Kragelund

Vi arbejder med dine ressourcer, styrker dit netværk og indgår i tæt samarbejde med lokalsamfundet. I samarbejde med dig, sætter vi aktiviteter i gang, der skal styrke dine kompetencer personligt, socialt og fagligt, så du kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre og med de forudsætninger du har.
Teater TIMP og De Splittergale har deres lokaler og aktiviteter her hos os.

Adgang til Tilbuddet

Har du lyst til at deltage i aktiviteter er du velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til bare at "kigge forbi" i åbningstiden.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 104.