Botilbud, bofællesskaber og forsorgshjem

I alle botilbud, bofællesskaber og forsorgshjem arbejder vi med psykosocial rehabilitering, og vi samarbejder me dig. I fællesskab afklarer vi dine ressourcer og behov, så du får det tilbud, du har brug for.

Du skal henvises til botilbud og bofællesskaber via Center for Myndighed.

Du kan selv møde op på forsorgshjem.