Medicinsk behandling af alkohol

Abstinenser kan være farlige for dit helbred og skal behandles med medicin. Abstinenser opstår, hvis du har et overforbrug af alkohol og nedsætter dit forbrug eller helt stopper.

Tilbuddets indhold

I vores åbne abstinensbehandling vil en sygeplejerske, sammen med dig, finde ud af, om du har brug for abstinensmedicin. Behandlingen varer typisk 7 - 10 dage. Når du er i behandling, kan du også drøfte med din behandler, om du også har brug for trangdæmpende medicin.

Hvis du skal have antabus, kan du komme med en recept fra din egen læge og indtage den hos os to gange om ugen.

Du kan ikke være anonym i medicinsk behandling.

Adgang til tilbuddet

Du er velkommen til selv at kontakte os for at høre mere, vi hører under alkoholbehandlingen.