Familiebehandling til familier med alkoholproblemer

Når der er alkoholproblemer i familien, påvirkes hele familien. Vi ved, at inddragelse af familien i alkoholbehandlingen har en positiv effekt på både alkoholvanerne og familielivet.

Vi tilbyder parsamtaler, familiesamtaler, børnegrupper, ungegrupper og voksengrupper.

Adgang til tilbuddet

Du og din familie er velkomne til selv at kontakte os, vi hører under alkoholbehandling.