ADHD Intensiv

Du skal være indstillet på at indgå i et tæt forpligtende sammenspil med andre kursister i den samme situation og arbejde målrettet med at skabe forandring i livet.

Målet er, at du:

 • Får viden om ADHD
 • Får øget indsigt i egen situation - hvilke begrænsninger er der i hverdagen, hvilken støtte har jeg brug for, og hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.
 • Inspirere og understøtte samarbejdet med bostøtten.

Indholdet på kurset er ikke fastlagt i detaljer på forhånd, men aftales i samarbejde med deltagerne på kurset ud fra deres konkrete behov og ønsker.

Tilbuddets indhold

Kursusformen vil være en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling. Der vil desuden være afprøvning af redskaber med mulighed for feedback og sparring.

Overordnet er kurset delt op i tre hovedfaser:

 1. ADHD: Undersøgelse af, hvad ADHD er, hvad det betyder for den enkelte, hvordan det påvirker hverdagen og hvordan hver enkelt har håndteret de udfordringer han eller hun møder. Vi arbejder desuden med accept af egen situation og sprogliggørelse af udfordringer som basis for at formulere, hvordan man fungere bedst i samspil med andre og hvilke særlige behov, man eventuelt har.
 2. Udfordringer: Specifikke udfordringer, som er fælles for deltagerne fx energi, søvn, organisering, samspil med andre osv. Vi arbejder med at forstå mekanismerne i udfordringerne og med at udvikle og afprøve forskellige redskaber og strategier, der passer til den enkelte.
 3. Fremtiden: Er der en plan for hvad der skal ske efter kurset? Er der behov for at træffe eksistentielle valg om større livsområder – familie job bolig? Er der behov for yderligere hjælp eller støtte?

Temaaftener for pårørende

I forbindelse med kurset tilbydes åbne temaaftner for pårørende

 • Deltagerantal: 8
 • Omfang: 3 lektioner 2 gange om ugen. I alt 30 undervisningsgange
 • Tidspunkt: tirsdag og torsdag kl. 9:15-12:00
 • Kursusstart: tirsdag den 14. august 2018
 • Kursusafslutning: tirsdag den 11. december 2018
 • Undervisere: Helle Holmen, Jens Brejnrod

Adgang til tilbuddet

Inden du starter skal du til en visitationssamtale, de afvikles i efteråret 2018. Ring på telefon 41 85 85 42 og bestil tid til en samtale.