ADHD Basis

Målet er, at deltagerne:

 • Får øget viden om ADHD.
 • Får indsigt i og accept af egen situation - hvilke begrænsninger er der i hverdagen, hvilken støtte har jeg brug for, og hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.


Tilbuddets indhold

Kursusformen vil være en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.

Kurset følger et fast koncept, hvor der undervises i et nyt tema hver kursusgang. Vi præsenterer konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, vil deltagernes egne erfaringer indgå som en væsentlig del af undervisningen, og være med til at forme de enkelte temaer.

Temaer der tages op på kurset:

 • ADHD-diagnosen
 • Min egen ADHD
 • Hjernens indretning
 • Mål og retning
 • Vaner og rutiner
 • Stresshåndtering
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Omstilling og fleksibilitet
 • Samspil med andre
 • Selvvalgt tema

Der er to hold, som hver kan have 8 deltagere og varer 3 lektioner 1 gang om ugen, i alt 12 undervisningsgange.

Hold 1 foregår torsdage klokken 13-15:45 og har kursusafslutning torsdag den 15. november. Jette Jørgensen og Jens Brejnrod underviser.

Hold 2 foregår tirsdage klokken 13-15:30 og har kursusafslutning tirsdag den 11. december. Lone Lambertsen og Mie Balle underviser.


Adgang til tilbuddet

Inden du starter skal du til en visitationssamtale, de afvikles i efteråret 2018. Ring på telefon 41 85 85 42 og bestil tid til en samtale